Här kommer information of professor Böhme att läggas in.