Tomas Bergström är professor i klinisk mikrobiologi vid Strömstad akademi fr o m 9 maj 2013