Här kommer information om Sten Andersson, forskningsassistent i arkitektur, att läggas in.