Jens Allwood, professor i kommunikationsvetenskap, förordnad 7/7-16.