Ingegerd Tallberg Broman förordnades som professor i utbildningsvetenskap 14/10-13