Aktuellt från Strömstad akademi: Nr 14 2012

 

 

Redaktörens ruta

 

Ärade ledamöter,

 

Nu när julen snart rullar in genom dörren och de brinnande ljusen får de tynande signalsubstanserna att växa till sig, vaknar också minnena från svunna jular likt irrbloss i en gammal mans hjärna. Mitt mest levande minne av juletiden härrör dock inte från min barndom utan från en skolavslutning inför juluppehållet i Norrbotten. En 10-årig stjärngosse sjöng på klingande tornedalsdialekt ”Jag såg pappa kyssa tomten”. Oförglömligt!

 

Vår ärade rektor och prorektor har många positiva ting att rapportera om vår akademi i detta brev. Som framgått av tidigare nyhetsbrev önskar jag dock att fler ledamöter hörde av sig och var mer aktiva – bli liksom mindre virtuella.

 

Blickar man ut över världen i övrigt är det lite att glädjas åt. Klimatmötet i Doha, Qatar blev som väntat en besvikelse. Utifrån ekonomismens värderingar är rationalitet maximering av självintresse (eller ’nytta’) av vilket följer att det är ’irrationellt’ att agera mot sitt egenintresse. Marknadsfundamentalister har spridit myten att markanden själv kan hantera skyddandet av miljön. Det står dig fritt att förorena såvida du köper utsläppsrätter (’carbon credits’). Varför inte generalisera denna tanke om miljöbrott till vanliga brott genom att ge ut ’blood credits’ som gör det möjligt för köparen att begå lika många mord som de betalda rättigheterna tillåter? Maffian har sedan länge signerat sådana kontrakt.

 

Skolmassakern i Newtown blottlägger en annan typ av ’rationalitet’. Vapenlobbyn i USA propagerar för rätten att försvara sig och inneha dödliga vapen. Det är samma resonemang som fördes under det kalla krigets dagar där kapprustningen försvarades utifrån logiken att Pär och Pål måste ha gevär för att inte skjuta på varandra.

God Jul & Gott Nytt År!

 

 

From your Rector, December 2012

 

New Fellows

 

Strömstad Academy has developed nicely in several aspects during 2012. During the year, several new Fellows have been appointed:

Johan Lamm as Professor of Energy Economics in Physical Planning 18 January,

Marie-Louise Wadenberg as Associate Professor in Pharmacology 23 January,

Maria Björkroth as Assistant Professor in Museum Science 12 July,

Johan Vestlund as Research Associate in Solar Energy Technology 19 November,

Bo Helgeson as Professor of Human Work Science 21 November,

Peter Fritzell as Associate Professor in Orthopedics 23 November, and

Bodil Jönsson as Honorary Professor 24 November.

 

Three Fellows have been promoted during 2012:

Carl Olivestam as Professor of Science of Education 3 May,

Jānis Gedrovics as Professor of Science of Education 3 May, and

Gunnar Windahl as Assistant professor in Psychology 19 November.

 

The year 2012 has not yet come to its end, so another appointment is still possible. I welcome you all as Fellow of Strömstad Academy and hope that your fellowships will be useful for you.

 

 

Fellows’ activities within the Academy

 

Several of you are content just to be Fellows of the Academy, or limit your activities to once in a while participate in the Academic Festival in June or another of our social/scientific activities. This is of course absolutely perfect, and I know that many of you are quite active in research and other academic tasks elsewhere. If you do and reach achievements, e. g. by publishing, please let us know, and we other Academy Fellows will be informed in the Newsletter or in our home page. Send your info.to me at lars.broman@stromstadakademi.se.

 

On the other hand, some of you want to use Strömstad Academy more actively. Here are a couple of suggestions:

-       Participate as lecturer during Strömstad Science Days 8-9 August 2013. These are aimed at teachers in Strömstad (and possibly adjoining communities) plus the general public. You will both get an honorarium and travel and local expenses paid. To be considered, please send a title and a short abstract to Gunnar, gunnar.windahl@stromstadakademi.se asap and not later than end of February 2013.

 

-       Become a member of or initiate a joint R&D project, possible a multidisciplinary one. Here are a few projects, existing or planned: Education on the brain’s conditions; contact Aadu, aadu.ott@stromstadakademi.se. Public understanding of renewable energy PURE, and Public understanding of astronomy PUA; contact me, lars.broman@stromstadakademi.se. Public understanding of science PUS; contact Bo, bo.bjorke@stromstadakademi.se. If you want to initiate a new Strömstad Academy project, the ideal way to invite other Fellows is to send your description for publication in our Newsletter to gunnar.windahl@stromstadakademi.se.

 

-       Contribute to our electronic report series Acta Academiae Stromstadiensis. We don’t expect manuscripts of such depth and originality that make them suitable for refereed journals, but e.g. longer texts that complement a journal article. Any language is OK, but if not English, a summary in English is desirable. Reports can present R&D, but also educational, popularization of science, and debate texts are welcome. The editorial team consists of Gunnar Windahl, Markku Jääskeläinen and Sven Erik Skønberg, and manuscripts and questions could be sent to gunnar.windahl@stromstadakademi.se.

 

-       There will be occasions to contribute to the development of visions and strategy when Fellows meet, and one such meeting is planned for early in May. More information about this will be given to you in the beginning of 2013. You can also correspond to our prorectors Bodil at bodil.frisdal@stromstadakademi.se and Sven Erik Skønberg at eskoenbe@online.no.

 

-       Associated with this is the question of the future financing of Strömstad Academy activities. You can apply for R&D or project grants from different sources as Fellow of the Academy, but such applications have to be undersigned by both you and the Rector, so you have to contact me before sending in your application. The Academy overhead is (typically) 12%. In order to increase services to Fellows we have e.g. to consider permanent staff at our office in Strömstad City Hall, which demands revenues beyond membership fees. If you would like to assist in finding such sources, please contact me.

 

-       Strömstad Academy is presently an Institute for Advanced Study with no ambition to run own courses or programs involving students. However, if you would be interested in educational development, please contact me. A group consisting of some Fellows ought to be formed for development along these lines. You are most welcome to contact me if you would be interested in being active in an educational working party.

 

-       A new Board (for 2014) will be elected in June, and if you would like to become a Board Member, you can contact the Election Committee Convener Ulf, ulf.berg@organic.lu.se. Especially, we need a new Treasurer after Bo Djörke.

 

 

Yule Greetings

 

Now we are now approaching the darkest day of the year. On 21 December, the sun passes her lowest position below the celestial equator at 12.12 Swedish time (11.12 UT). So from then on, we in the northern hemisphere move towards longer and brighter days. The daily improvements are just seconds in the beginning, so the Swedish Yule eve on 24 December is a very good approximation as darkest day of the year.

 

I wish you all a Pleasant Yule and that your New Year will be good and interesting one.

 

Best regards from Lasse.

 

 

Prorektor har ordet

Samarbeidsavtale  med Høgskolen i Østfold.
Styrelsen har fulgt opp suksessen med HiV med å starte en dialog med Høgskolen i Østfold, HiØ. Målet er å få til en tilsvarende avtale med HiØ som den vi har signert med HiV. Vår prorektor Sven Erik Skønberg holder i arbeidet. Nå er det avtalt møte mellom rektoratet på HiØ og SA 8.januar. SA er invitert av rektor på HiØ til å gi en presentasjon. Deretter skal vi diskutere samarbeid. Vi vurderer mulighetene til å få til en avtale som gode.

Skoleforskning
Vi har fått på plass et forskningsprosjekt som skal se på kvalitetsheving i grunnskolen i utvalgte norske kommuner. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med et norsk universitet og en norsk høgskole. Finansieringen skjer utenfor rammen av SA, så rent konkret er det snakk om å publisere forskningsrapporten(e) vi bidrar med under SAs logo. Kontaktperson er Sven Erik Skønberg. Det er også dialog mellom SA og Strømstad kommun/Strømstad gymnas om kvalitetsprosjekter i skolen. Blir prosjektene til realiteter skal Gunnar Windahl og Sven Erik Skønberg samarbeide om dette. Vi venter avklaring av mulig prosjekt på Strømstad Gymnas i løpet av januar 2013.

God helg!

Sven Erik

 

 

Carl för sin hatt och hör sen!

 

Hej Akademien

Jag var på biblioteksmässan med Carlssons bokförlag som gett ut en bok av mig. Jag lyssnade då till Carl Olivestams föredrag tillsammans med ca 15 andra åhörare- mycket intressant tyckte jag och säkerligen de övriga oxå, då vi alla satt kvar och lyssnade intensivt. Visst var det våldsamt oväsen på mässan men inte så mycket just där Carl talade. Jag saknade ett tack till Carl i Lars tack till deltagarna. Här är mitt tack.

 

Nu önskar jag alla God Jul och Gott Nytt År från Ingrid Millbourn.

 

Bra recensionstidskrift

 

En alldeles utmärkt utgåva har sett dagens ljus. Respons är en recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap med Kay Glans som chefredaktör och ansvarig utgivare och har hittills utkommit med 6 nummer. Jag anbefaller den varmt. Recensionerna håller hög klass och varvas med intervjuer av författare samt originalessäer. Urvalet av svenska och utländska titlar är föredömlig. Nätadressen är www.tidskriftenrespons.se

 

Gunnar Windahl.