Aktuellt från Strömstad akademi:
Nr 9 2011

 

Redaktörens ruta

 

Ärade ledamöter! I detta decembermörker ter sig vetenskapsfesten i juni som en intellektets julstjärna över Kosterhavet. Denna liknelse är ämnad att påminna om att upplysningstiden aldrig får avstanna. Vårt sommarmöte i Strömstad blev en succé för deltagarna med många högklassiga föreläsningar medan allmänheten lyste med sin frånvaro trots omfattande annonsering. Med tiden har akademins målsättning att ge andra än oss själva en chans att ta del av våra kunskaper blivit allt klarare. Exempelvis är nästa antologi tänkt att innehålla korta presentationer av våra respektive forsknings- och ämnesområden med målsättningen att engagera den oinvigde. Min egen uppfattning är att tidpunkten för vetenskapsfesten är illa vald. Människor vill hellre sitta i sina båtar eller på Strömstads uteserveringar och dricka starköl än att stimulera hjärnbarken. Snaps går före synaps. Semestertid är ingen kognitiv högtid.

 

 I våras föreläste Aadu Ott och jag för lärarkollegiet på Strömstiernaskolan i Strömstad. Vi försökte visa att nutida hjärnforskning är en förutsättning för att utveckla pedagogiken och förståelsen av inlärningsprocesser. Trettiofem lärare hade mött upp och verkade mycket intresserade så vi är välkomna tillbaka med en fortsättning. Tydligt var att flera inte kände till Strömstad Akademis existens men nu gör de det. I augusti träffade jag högstadielärarna på Strömstad gymnasium och ämnet för diskussion var återigen inlärning och hjärnforskning. Stort intresse och flera uttryckte önskningar om mer samarbete med vår akademi. Jag är övertygad om att lärare på våra skolor är en viktig målgrupp. Det är ju trots allt de som undervisar vår nästa generation. Men då krävs tid!  Som föreläsare måste man gå en ganska svår balansgång mellan att stå emot frestelsen att vara åhörarna till lags med svar på frågor gällande hjärnans fungerande det ännu inte finns några svar på och samtidigt ge intrycket att vara insatt i ämnet. Tiden medger inte att förklara att ’inte veta’ ibland kan vara väl så viktigt som ’att veta’. Robert Merton kallar en viss form av okunnighet ‘specified ignorance’: ”the express recognition of what is not yet known but needs to be known in order to lay the foundation for still more knowledge”. Korta nedslag i lärarkollegier räcker inte.

 

I våras kom då vår Antologi som elektronisk utgåva. Det finns de som hört av sig till mig och oroligt undrat vart vi är på väg. Har den gamla goda boken gjort sitt?  Jag kommer att tänka på den brittiske premiärministern Harold Macmillan, som var väl insatt i historia och själv en god historiker under sitt långa liv. Macmillan tillfrågades om den senare delen av 1900-talet skulle betraktas som en speciell ’time of change’. Han svarade med en historia som kan tillämpas på såväl historiografi som människors villkor: ”In flight  from the Garden of Eden and beside himself with anxiety over what the future would hold, Adam turned to Eve for solace, and she told him not to fret. ‘Relax my dear,’ she said, taking his hand and leading him into a field of thorn and thistles, ‘it is simply a time of transition.’”

 

 God Jul & Gott Nytt År!

 

Inbjudan till vintermöte i Köpenhamn/Invitation to winter meeting in Copenhagen

 

Akademins ledamöter är välkomna till vårt årliga vintermöte som i år äger rum på Experimentarium i Köpenhamn lördagen den 28 januari 2012.

Academy Fellows are welcome to our annual winter meeting, this year in Experimentarium, Copenhagen,Saturday 28 January 2012.

 

Preliminärt schema/Preliminary schedule:

1030 Förmiddagskaffe/Coffee break

1100 Session med korta presentationer av ledamöter/Session with short presentations by Fellows.

1300 Lunch

1400 Rundvandring på Experimentarium/Tour of Experimentarium (Scandinavia's leading science center)

1530 Eftermiddagskaffe/Coffee break

1600 Session med diskussion om akademins framtid/Session with discussion of Strömstad Academy's future

1800 Middag/Dinner

 

Du som vill delta anmäler dig senast måndag 16 januari till Bodil Frisdal, bodil.frisdal@comhem.se, men gärna tidigare. Vill du ta med gäst till hela eller delar av programmet så meddela det också. Vill du hålla en kort presentation så bifoga titeln på ditt anförande - räkna med 10-15 min.

You who want to participate have to register at the latest on Monday 16 January to Bodil Frisal, bodil.frisdal@comhem.se, but preferrably earlier. If you want to bring a guest to the whole or part of the program should inform Bodil. If you want to give a short presentation (10-15 min), include the title of your presentation.

 

Ledamöter står själva för resekostnader och måltider - kostnaden för dessa meddelas så snart vi vet. Inträdet bjuder Experimetarium på. Experimentarium nås enkelt med kommunala transporter från Hovedbangården; mer information kommer att skickas ut.

Fellows pay their own travel and meals - the costs for these will be sent to you later. Entrance to Experimentarium is free for you. Experimentarium is easily reached by public transportation from the main railway station; more information will be sent out.

 

Mvh/Best regards, Bodil Frisdal  Asger Høeg

 

Vår Antologi 2012

 

Som framgår av rapporten från styrelsemötet planeras en ny antologi 2012. Grundtanken är att vi ledamöter får en chans att på ca två sidor skriva om vårt forsknings eller ämnesområde. Tonvikten bör läggas vid det vi tror kan bidra till ’public knowledge’. Detta innebär inte nödvändigtvis att rena nyttoaspekter skall prioriteras. Våra ansträngningar som de presenteras i forskningsrapporter kan givetvis stimulera kreativt och berikande tankearbete hos andra människor som vanligtvis befinner sig utanför vårt esoteriska hägn. Men då krävs en annorlunda vokabulär än den vi brukar i våra forskningsrapporter. Undertecknad skall försöka föregå med gott exempel och skriva två sidor om vad jag tror mina erfarenheter inom ämnesområdet psykologi kan vara relevanta för andra människor. Ni kära ledamöter får ta del av dessa inom en snar framtid.

 

Gunnar Windahl

  

Rektor har ordet/from the Rector's desk

 

The months since many of us met in Strömstad have passed fast and now we are approaching Yule and New Year. My own Strömstad Academy activities include participating in the Academy fall meeting in Falun 1 October and the Board meeting in Göteborg hosted by Aadu Ott and his wife Aslaug 18 October. The minutes of the Board meeting are found elsewhere in this Newsletter.

 

Eight Fellows participated in the Falun meeting: Göran Bryntse, Tom Burns, Bo Djörke, Erik Eriksson, Markku Jääskeläinen, Dan Hellberg, Tara Kandpal, and myself. Before lunch we presented our own R&D activities and after lunch we discussed the future of Strömstad Academy: How we want the Academy to develop, what we as Fellows expect the Academy to do for us, and what we can do for the Academy. After a more general discussion, we talked about a number of items on the agenda: Economy (should or could we, for example, apply for research or other grants from Research Councils?), accreditation, collaboration with Swedish or other Universities, and development of our own internal life.

 

From time to time, researchers complain about the constant short-sightedness of R&D; how could long-term goals could be included in R&D projects, and maybe being a compulsory ingredient? And this leads to the next item: - Would it be possible and useful for Strömstad Academy to formulate and motivate a short list of the most important long-time R&D goals, related to the destiny of civilization and our planet? And is this a task that should include all Fellows of our Academy? We over 60 Fellows cover after all almost the whole academic field and ought to have a perfect broad knowledge and wisdom to tackle the largest questions.

 

This could be part of a multidisciplinary study in Public understanding of science PUS. Two sub-studies, Public understanding of astronomy PUA and Public understanding of renewable energy are already in process with Fellows involved (PUA: Back, Broman, Gedrovics, Stankiewicz Nakken, van Groningen; PURE: Broman, Kandpal). Bo Djörke has initial plans to develop a PUS project and you are invited to join the project group.

 

We also had an initial discussion on identifying the most urgent threats to civilization and our planet. Climate change is obvious, but other possible candidates were recognized. We would like to initiate a discussion among many more Academy Fellows, so please send your views to me.

 

The discussions are planned to continue on 28 January in Copenhagen. Bodil Frisdal is in charge of this meeting. A Stockholm meeting in the spring is also in the planning with Mariana Back as host, but the date is not yet set.

 

Our most important scheduled event of 2012 will be the Science Fest 25-28 June including the Academic Festival 28 June. Please mark these dates in your calendar, end especially 28 June when all Fellows are invited to give presentations and new Fellows will be inaugurated. Present plans are to have public panel discussions on different themes on 25-27 June. Themes are not yet decided, but possible ones are Oceans' roles in climate change and stabilization, On the importance of public understanding of science, On the need for changes of present Swedish psychiatric policies, and How should recent knowledge on learning influence teacher and school education (see also the minutes of the board meeting). Fellows who would like to take part in the development of the programs are asked to contact me asap. All of you are most welcome to these June events!

 

An electronic Report Series has been discussed for some time, and its Editor is Gunnar Windahl. Now it has just started, and Fellows are encouraged to send reports in doc or pdf format to Gunnar. With help of Nils G Holm, it has got a correct title in Latin, Acta Academiae Stromstadiensis. Reports are typically essays on R&D, educational, or popular science of length 20-100 A4 or legal letter size written in a Scandinavian language or English.

 

I am proud to be able to report that we now have appointed our fifth Honorary Professor, Marie-Louise Ekman. She is one of Sweden's most well-known culture personalities, presently since 2009 Director of the Royal Dramatic Theatre in Stockholm, and previously among others Professor of Art (1984-91) at and Rector (1999-2008) of Royal Institute of Art.

 

Strömstad Academy has now well over 60 Fellows; Professors and Researchers. It is believed that the Academy would benefit from growing with 10 to 20 Fellows every year, so present Fellows are encouraged to invite academic friends and colleges to join the Academy. You can e.g. print out the brochure that is available on our web page and use it to present the benefits and duties of Academy Fellows as well as the rules for appointment.

 

Finally, I wish you a Merry Yule and a Happy New Year! Lasse.

 

 

Bok -  och Biblioteksmässan – Några intryck och erfarenheter

 

I somras blev jag kontaktad av en vän, Gunnel Berlin som arbetar som lärare på Åsen skolan i Kungshamn Hon frågade om jag ville vara med och dela på en liten monter på Bok – och Biblioteksmässan nu i höst.

 

   Det ledde till att mitt lilla företag Tankespinneriet, Gunnel Berlin tillsammans med sin kollega Eva Dahl, de är båda konstnärer och lanserade sin enormt fina bok ”EUREKA – Konstarterna i skolans vardag”, samt Sotenäs kommun delade en liten budgetmonter på fyra kvadratmeter, ett litet bord, en stol och två spotlights, till en kostnad på ca 11 000 kronor.

 

   Montern låg i utkanten på utställningen, beroende på att vi var sena med att komma in med vår beställning. Själv lanserade jag två böcker: Låt hjärnan va´me´…! Samt en bok som jag skrivit tillsammans med Carl Olivstam: ”Om hjärnan får bestämma.”

 

   För det första kan jag direkt konstatera att försäljningen av min bok resulterade i att jag sålde fyra böcker à 150 kr per bok. Dvs utgift 3000 kr –> inkomst 600 kr. Ingen bra affär!

 

   Men historien är inte slut med det: Carl Olivestam kom direkt från USA och hade med sig några ex av boken: ”Om hjärnan får bestämma”. Han höll ett föredrag i Folkuniversitetets, centralt belägna monter, och sålde snabbt slut på sina böcker.

 

   Men behållningen från bokmässan ligger inte bara på antalet sålda böcker utan mycket på de möten och kontakter som man gör under utställningstiden. Det är ca 100 000 besökare på mässan under de fyra dagar som mässan pågår. Dvs en enorm exponering!

 

   Mariana erbjöd mig att vara med i hennes monter på utställningen Mötesplats Skola, på Svenska Mässan den 31/10 – 1/11. Hon lanserade framgångsrikt systemet 4DFrame med vilket man kan åskådliggöra olika geometriska figurer. Ett användbart medium för skolbruk.

 

    Min uppgift var bl a att visa på hur detta medium kunde förklara hur neuronala nätverk uppkommer via synaptiska kopplingar i enlighet med Donald Hebbs klassiska princip:

 

 ”Use it or lose it”.

 

   Lasse hade sänt till oss en “Roll up” som presenterade Strömstad akademi. Det gav en viktig exponering av vår akademi. Kanske mer informellt än formellt – men påtagligt.

 

”Show the flag!”

 

   Jag sålde några böcker, fyra stycken. Ingen större framgång. Däremot var det betydligt viktigare att möta och prata med företrädare för olika institutioner för lärande och undervisning. Värdet ligger i att man på en mässa bygger vidare på sitt personliga nätverk.

 

   På den första mässan visade det sig att två personer som jag känner från mitt deltagande i SLFF, Sveriges Läromedelsförfattares förbund, Eva Larsson och Birgitta Kullberg, hade en gemensam monter.

 

   Då vi under sista utställningsdagen satte oss och fikade gemensamt, Carl Olivestam, Eva Larsson, Birgitta Kullberg och jag, så diskuterade vi framtida utåtriktad verksamhet. Vi hade alla små företag och tyckte att det var ganska roligt att vara entreprenörer.

 

   Jag tror att det var Carl som kom med uppslaget att vi skulle gå in gemensamt och finansiera en större, centralt belägen monter, på Bokmässan 2012. Om man innan denna mässa var slut gick in med sin beställning så fick man 3000 kr rabatt. Man hade vid tidig beställning också viss möjlighet att påverka var montern skulle vara.

 

   Efter en stunds diskussion fann vi att en monter på 12 kvadratmeter belägen inom den tematiska avdelningen ”Undervisning och forskning” skulle kunna vara fruktbar att satsa på.

 

   Priset på en sådan, Svenska Mässan är bra på att ta ordentligt betalt, skulle betinga, för vardera part, ca 6000 kr. I affärer måste man fatta snabba beslut och vi skrev ett kontrakt med Svenska Mässan och har för Bokmässan 2012 option på en sådan monter. Ja, 24000 kr är en betydande summa, men om den delas upp på fyra parter så är det överkomligt.

 

   Vid styrelsemötet den 18 okt tog jag upp frågan om Strömstad akademi kunde vara intresserade av att gå in i projektet som en femte part med samma insats: 6000 kr. Detta ekonomiska tillskott används då till att beställa inredning till montern. Allt kostar på Mässan, matta på golvet, bord, stolar, någon spotlight – de tar bra betalt för alla extra tjänster.

 

   Styrelsen sade ja till projektet med tanke på de fördelar och möjligheter som ett deltagande skulle medföra för ledamöterna. Samt inte minst att visa för en större grupp människor att Akademin också tar aktiv del i det Svenska kulturlivet.

 

   I detta samband skulle exempelvis en antologi i vilken ledamöterna presenterade sin vetenskap kunna visa många att Akademin finns, vad den står för och hur den kan bidra med.

 

   Vad vi får, genom en sådan satsning, är en centralt belägen monter där vi kan ha egna monterprogram med föreläsningar under fyra dagar. Dessa kan följas upp av möjlighet att presentera eget material som exempelvis böcker till försäljning. På mässan har man också möjlighet att träffa många andra kulturarbetare och ta dela av det koncentrerat stora kulturutbudet som presenteras där.

 

Sävedalen den 7 december 2011.

Aadu Ott

 

Sven Moosberg har träffat företrädare för Strömstad Gymnasium

 

Strömstad den 27 oktober 2011

 

Minnesanteckningar från samtal med:     Johan Flodin     Gymnasiet

                                    Ola Nilsson      Gymnasiet

                                    Margareta Fredriksson 2.e vice ordförande KF

                                    Sven Moosberg ledamot i Strömstad Akademi

 

Strömstad Akademi, vårt virtuella universitet med aktiva och passiva professorer, söker samarbete med vårt gymnasium.

 

Kontakter har funnits och ett och annat besök samt även ett par föredrag där Akademins representanter genomfört sessioner med lärare och elever.

Dessa insatser har mottagits på ett positivt sätt och resulterat i detta möte för att hitta en fortsättning på ett samarbete.

 

Johan och Ola bekräftar att deras intresse är genuint. Man berör framförallt möjligheterna för Akademins representanter att kan engageras i kommande utvecklingsdagar. Dessa genomförs i huvudsak i slutet på vårterminen och inför skolstart i augusti. Här finns utrymme för att redan till våren planera för insatser.

 

Vid tillfällen såsom utvecklingsdagarna finns även ett utrymme för viss arvodering.

 

Handledning vid projektarbete är ett annat område där Akademins kompetens mycket väl kommer till nytta. Ersättningsfrågan synes inte komma att bli ett oöverstigligt hinder. Här finns även utrymme för att utnyttja Akademins kompetens vid examensarbeten.

 

Skolan erbjuder även utrymmen under icke skoltid som kan utnyttjas av akademin.

 

Vidare diskuterades ett ”drömscenario” där alla skolans huvudämnen kan bli föremål för olika föredrag på en förmiddag om tillräcklig tid anslås. Därefter organiseras ”workshops” på eftermiddagen med fördjupningar i respektive ämnen. Det är underförstått att alla ämnen inte kan inrymmas på en dag men väl utspritt på ett flertal tillfällen.  

 

En sådan dag skulle med framgång kunna kombineras med ett hummerfiske och kok i september nästa år. Ett evenemang helt enkelt, så att trivselfaktorn kan inrymmas! Elever skulle kunna engageras i arrangemanget i ett pedagogisk praktisk perspektiv vid ett sådant tillfälle. Detta skulle kunna inrymmas i t ex turistlinje/värdskap.

 

Johan Flodin önskar sig en linje för ”karriärcoachning” som skulle kunna bli en framtida plantskola i gymnasiet. Ingen omöjlighet!!!

 

Gunnar Windahl insats har gett mersmak och fortsatt samarbete är ett önskemål. Ersättningsfrågan diskuterades men ses inte som ett huvudsakligt hinder.

Våren 2012 i juni planeras utvecklingsdagar efter skolavslutningen. Datum är 14, 15 och 18 juni. Här finns utrymme för Akademins insatser.

 

Sven Moosberg

 

Ott’s Spot

 

Tankar på Nobeldagen om vårt Yttre och vårt Inre Universum.

 

Det är i dagens läge viktigt att vara kritisk till den överoptimistiska situation som de nya scanningmetoderna med magnetkamera har medfört för forskningen om hjärna och lärande. Enorma mängder av data har hopats och det har lett till enorma förhoppningar om att nu är tiden inne för att förstå hur hjärna och "Mind" samverkar.

En motsvarande situation hittar vi i årets Nobelpris i fysik. De nya astronomiska upptäckterna förutsäger att c:a 75 % av vårt universum består av mörk energi och att ca 25 % av universum består av mörk materia. Vi vet inte vad varken mörk energi eller materia är för något. Vi känner till ynka 4 % av innehållet i universum. För att komma vidare går astrofysikerna tillbaka till Albert Einsteins Allmänna Relativitetsteori från år 1916. Einstein fann att hans teori inte stämde överens med den uppfattning om universum som man hade då. Han satte in en kosmologisk konstant som skulle sammanjämka teori med empiri. Senare observationer visade att denna konstant var onödig. Det var mitt livs största misstag att uppfinna denna konstant sade Einstein. Nu är emellertid den här konstanten högaktuell eftersom den innebär en ledtråd i sökandet efter vad mörk energi och materia kan vara.

  

Det finns anledning att reflektera över om det inte råder ett liknande samband i vårt inre universum?

 

Vi kanske bara känner till ca 4 % av sambanden mellan struktur och funktion i vår hjärna. Men lika lite som våra astronomiska teleskop kan anses utföra fåfäng forskning, kan de inblickar i hjärnan som görs med magnetkamera anses utgöra fåfäng forskning.

 

Vi får bara ödmjukt erkänna att vi vet väldigt lite - men att vetenskapen ändå är i stånd att tillföra mänskligheten dess viktigaste och mest nyttobringande insikter.

Einstein framhöll med emfas: "Jag vill veta Guds tankar - allt annat är detaljer". Men hur är det med vår hjärnas förmåga att begripa sig på sig själv? Är det en av de eviga frågorna som vi aldrig kan finna ett svar på?

 

Helt klart är i varje fall att det finns all anledning att alltid tvivla på den som

anser sig besitta den yttersta sanningen.

 

Harry Martinson lyfte fram en tanke ur Taoismen: Klarhet är gåtans förklädnad.

 

Morgontankar den 10 december 2011

 

Aadu Ott 

 

Bokrecensioner

 

I. Jag vill kort dra uppmärksamheten till en viktig bok:

Nicholas Carr: “The Shallows – What the Internet is doing to our Brains.”

Finns på Bokus

 

Författaren reflekterar över vad som har hänt med hans hjärna genom hans idoga nätbruk.

 

Hans tes är att vi, då vi växelverkar med omgivningen så sker en återkoppling från omgivningen på vår hjärna. Det är helt i linje med rön från kognitiv psykologi och neurovetenskap. Han varnar därför för vad som händer i den egna hjärnan då vi inför allt mer elektroniska ”böcker” där ord är länkningsbara till andra texter och där videosnuttar blir frekventa. The Shallows som titeln lyder syftar till belysandet av att vår kultur blir allt mer ytlig. Det finns andra böcker med samma varning – men jag personligen tycker att det vidsynta perspektiv som Carr anlägger är föredömligt.

 

Sävedalen den 7 december 2011/Aadu Ott

 

II. Philip Kitcher:Science in a Democratic Society”. New York: Promethus Books, 2011.

 

Detta är en bok jag varmt rekommenderar våra ledamöter att studera. Kitcher är vetenskapsfilosof och kanske mest känd för den bildade allmänheten för sin bok Vaulting Ambition: Sociobiology and the Quest for Human Nature – ett arbete som blev spiken i kistan för sociobiologin.

 

Kitcher utgår från problemet som alla demokratier står inför, nämligen att integrera det faktum att några människor vet mer än andra människor gällande vissa frågor med demokratiska ideal och principer. Han tar vidare upp den tilltagande ambivalenta attityden under de senaste årtiondena till naturvetenskapernas auktoritativa ställning. De flesta amerikaner tror inte att den samtida evolutionsteorin ger en korrekt framställning av livets historia. Européer är skeptiska till vetenskapens försäkran att genmanipulerade organismer är ofarliga. Över hela världen hämmas uppmärksamheten gällande den globala uppvärmningen av misstanken att påstådd ”expertkonsensus” är otillförlitlig och alltför brådmogen.

 

Kitcher har också ett brilliant kapitel där han visar att vetenskapligt utövande aldrig kan vara fritt från värderingar, ett faktum som ingalunda underminerar objektivitet och validitet. Om detta och mycket mer handlar denna bok. Läs och begrunda!

 

Gunnar Windahl

 

Protokoll från styrelsemötet den 18 oktober 2011.

 

Mötet ägde rum i Sävedalen hos Aadu Ott och började kl 11.00.

Deltagarna var: Mariana Back, Lars Broman, Bo Djörke, Georg Granér, Sven Moosberg, Aadu Ott, Olev Ott och Gunnar Windahl.

 

# Formalia: Lasse valdes till mötets ordförande, Georg till sekreterare samt Gunnar att tillsammans med Lasse justera protokollet.

 

# Stort tack riktades till Aslaug för hennes omsorg om mötesdeltagarna under styrelsemötet.

 

# Beslutades att Akademin står för resekostnader och förplägnad under styrelsemöten.

 

#Konstituerades styrelsen: Lars Broman valdes till rektor, Bo Djörke till kassör; dessa båda tecknar föreningens firma vad för sig. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

 

Bodil Frisdal Frisdal utsågs till till prorektor från och med årsmötet 2012.

 

Hela styrelsen vald av årsmötet 27/6: Lars Broman ordf, Mariana Back, Aadu Ott, Olev Ott, Georg Granér suppleant och Nils G Holm suppleant (omval); Bo Djörke kassör, Bodil Frisdal, Gunnar Windahl, Torbjörn Frejd, Markku Jääskeläinen suppleant (nyval). Vidare valdes Peter Heie (omval som revisor), Dan Hellberg (nyval som revisor) och Ulf Berg (sammankallande i valberedningen).

 

# Rapporterades: Gunnar redogjorde om möte med lärare vid Strömstad gymnasium. Han berättade att lärarna är mycket intresserade av samverkan med avseende på fortbildning.

Mötesdeltagarna framhöll att vi gärna medverkar, dock mot rimlig ersättning.

 

Lasse rapporterades från ett fruktbart möte i Falun den 1/10, där en givande diskussion om bl a akademins visioner ägde rum.

 

Mariana redogjorde för frågan om obetalda medlemsavgifter, hon skulle kontakta de tio som saknades.

 

Lasse redogjorde för det ekonomiska läget. Akademin ligger på plus 34 000 kr.

 

Planerades: Ett Lundamöte i januari 2012, Bodil & Torbjörn ansvarar, Lasse meddelar dem, kanske kan mötet ske i Köpenhamn med Asger Høeg, Experimentarium som värd.

Stockholmsmöte i april, Mariana ansvarar och involverar Ernst.

 

Akademisk högtid den 28/6 och Vetenskapsfest 25-28/6. Diskuterades och utvärderades förra årets aktivitet. Vad prioriterar semesterfirare: Sol och bad eller vetenskap? Frågan om lämplig inriktning på den kommande sommarens aktiviteer belystes ur olika perspektiv. Föreslogs för verksamheten i parken: sång/musik samt ett föredrag eller paneldebatt per dag i aktuellt ämne, gärna på kvällstid. Kanske med provocerande teman som: Översvämmas Strömstad år 2025? Evolution eller kreation? Verkligheternas marknad?

 

I parken kunde man ha interaktiva montrar med en forskare i varje monter.

Gärna planetarieföreställningar i Stadshuset.

Besök på Ekohuset, Tjärnölaboratoriet…

Arbetsgrupp: utsågs med Lasse och Gunnar från Akademin; Sven och Margareta Fredriksson från kommunen. Återrapportering till styrelsen 1 ggr/mån.

 

Hemsidan: får nya ansvariga: Georg samlar in info och Markku och Bo lägger ut på nätet.

 

Bloggosfären: en blogg implementeras. Återrapportering till styrelsen 1 ggr/mån.

 

Kontakter med ledamöter förbättras, arbetsgrupp utsågs: Georg, Mariana och Olev. Återrapportering till styrelsen 1 ggr/mån.

 

Övernattning i lägenheten i Stadshuset ej tillåten av brandsäkerhetsskäl. Sven undersöker frågan.

 

Nyhetsbrevet reaktiveras: Gunnar valdes till huvudredaktör.

 

Antologin diskuterades: Gunnar valdes till redaktör och föreslogs att samarbeta med Bo om ett projekt där alla ledamöter föreslås skriva två sidor om sin vetenskap med tonvikt på ”Public Understanding of Science”. En sådan sammanställning skulle utgöra en presentation av vad Akademins ledamöter kan erbjuda ifråga om fortbildning för olika lärosäten och institutioner.

 

Föreslogs att Gunnar skriver ett kapitel som kan skickas ut som exempel, för att harmonisera de olika bidragen.

 

Elektroniska rapportserien måste komma igång. Gunnar marknadsför möjligheten i nästkommande Nyhetsbrev.

Varia: Inga nya ansökningar om medlemskap har inkommit sedan sista akademiska högtiden.

Georg tar tag i vår synlighet på webben; Bo får använda 2000 kr för större synlighet på sökmotorer.

Bokmässan. Strömstad akademi kan tillsammans med fyra mindre företag hyra en monter på bokmässan den 27-30 september år 2012. Se speciell artikel i Nyhetsbrevet.

 

Hedersledamot: Som förslag på eventuella nya hedersledamöter förslogs av olika ledamöter, bland dem Marie-Louise Ekman. Lasse ansvarar.

 

Övriga frågor: Bo frågade om vår självbild kan beskrivas med en one-liner?

 

Lasse efterlyste ett manifest som klär våra framtidsinriktade visioner i ord.

 

Kommande styrelsemöten sker i anslutning till mötet i Stockholm och vid Vetenskapsfesten.

Mötet avslutades: Kl 17.00

 

Protokollet anpassat till Nyhetsbrevet av Aadu Ott den 7 dec 2011

(på uppdrag av huvudredaktören Gunnar Windahl)