Aktuellt från Strömstad akademi: Nr 8 2011

Redaktörens ruta

Här är det första nyhetsbrevet för året. Mitt Bohuslän är fruset och vackert med förrädisk is på såväl vägbanor som i havsvikar. Jag tycker att det intellektuella livet i vår akademi också präglas av viss tillfrusenhet. När jag läser igenom de fina bidragen till vår kommande antologi kan jag inte låta bli att undra över varför vi interaktivt inte visar upp samma kvalitéer. Jag får nästan aldrig spontana bidrag till kommande nyhetsbrev, inga debattinlägg, inga förtjusta utrop eller ilskna burop gällande nyutkommen litteratur eller aktuella forskningsrapporter. Som redaktör välkomnar jag alltid era synpunkter och reflektioner.

 Strömstad akademi består av ledamöter representerande alla discipliner. Att skapa ett möte och en dialog mellan företrädare för de hårda vetenskaperna, fysik och kemi, de något mjukare biologerna och psykologerna och ”soft-ball-folket” som företräder samhällsvetenskap och humaniora är inte helt lätt. Inom naturvetenskaperna rankas sanning mycket högt, däremot inte rena åsikter. Vem har åsikter om atomer? Inom samhällsvetenskap och humaniora förhåller sig det annorlunda.  Åsikter spelar en stor roll i det sociala livet och dess vetenskaper då övertygelser oavsett deras sanningsvärden styr eller vägleder mycken handling, inte minst forskning. Detta faktum kan irritera naturvetare men vi behöver varandra. I ett systemiskt perspektiv blir det uppenbart att forskarsamhället utgör en del av det övriga samhället med allt vad det innebär. Beakta klimatforskningen som jag berörde i förra brevet. Här möts alla nivåer från molekyler till sociala makrosystem och ekonomi. Ingen nivå kan negligeras. Jag har ett förslag. Skulle det vara möjligt att skapa en diskussionsgrupp i vår akademi kring en skrift/bok som handlar om detta ämne? Om ni är intresserade hör av er till mig. Diskussionen kan ske på nätet och/eller i nyhetsbrevet. Mitt förslag på bok i ämnet är ”Merchants of Doubt. How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming” författad av Naomi Oreskes & Erik Convey. Bloomsbury Press: 2010. Men givetvis kan ni ha andra intressanta tips och dessutom förslag på hur vår diskussion skall bli verklighet. Hör av er!

Rektor har ordet/ from the Rector's desk

It is now a busy time, preparing for the upcoming Science Fest 26-27 June and Academic Festival 28-29 June. The Science Fest will take place in several localities in Strömstad:

- In The City Park, four popular lectures daily from the scene, alternating with music by students at Strömstad Music School. Some speakers have definitely agreed to participate and others are almost decided; I will have to get back to you later with the complete list of speakers.

- Ekohuset (Eco House by Strömstad Eco Park) will give a guided visit once daily.

- At the City Hall, there will be the interactive exhibition Science Circus in the lobby, together with demonstrations of the likewise interactive 4D-Frame, as well as exhibitions presenting the Kosterhavet Marine National Park and Strömstad Academy.

- At Strömstad Senior High School, planetarium shows are in the planning.

     The Academic Festival will take place in the Strömstad City Hall during 28 June with public presentations, inauguration of new Fellows, champagne at the balcony and salute by soldiers of Charles XII. On 29 June, Fellows and guests are invited to study visit of the Sven Lovén Centre for Marine Sciences at nearby Tjärnö; planning of the program is well under way.

There was a very nice gathering of Fellows with guests in Lund on 22 January. Fellows living in Lund or nearby hade been invited and Torbjörn Frejd was our host. We started with a colloquium starting 1500 at the Chemical Centre where we discussed the future of Strömstad Academy. Issues related to upcoming activities, strategy, economy, and the yearly anthologies were touched upon, but we realized that we would have needed more time. Then, we all went to Lund's classic Grand Hotel, where we had a nice dinner together. 15 Fellows and guests participated in the event, which we hope to repeat next year.

Inspired by the gathering in Lund, Fellows and guests in the Stockholm-Uppsala area are invited to a similar event on 1 April at Museum of Technical History in Stockholm. We will start with lunch at nearby Kaknäs Tower and end with a buffet meal at the Museum. Mariana Back is our host, and you who want to participate, please contact her at mariana.back@stromstadakademi.se, preferably several weeks in advance. Even if you come from outside the area, you are of course welcome.

     During the morning of 1 April, our Board will meet, so if there is anything you want us to discuss or decide, please contact me at lars.broman@stromstadakademi.se.

News in short:

-Welcome to this year's first new Fellow, Torsten Rönnerstrand, appointed Associate Professor in Comparative Literature on 3 February.

- Academy Fellow Per Sigurd Agrell has recently acquired a castle in Bayonne, France. There he has put up a sign, Akademia Strömstadeko in Basque, making it easier to find it. Per Sigurd invites Fellows to visit him there and also stay overnight. Please contact him in advance at epsagrell@gmail.com. Thanks for your generosity!

- Academy Fellow Aadu Ott has written a very nice little book (in Swedish), Låt hjärnan va' med, which in a semi-fictional way leads you into much (non-fictional) knowledge of the brain . It costs SEK 150:- and can be ordered from him at aadu.ott@stromstadakademi.se.

- Strömstad Academy has received an Organizer subsidy of SEK 20.000:- for organizing this year's Science Fest and Academic Festival from Strömstad Municipality. Thanks!

- We have sent a preliminary application to Riksbankens jubileumsfond (Jubilee Council of the Swedish National Bank) for a grant that should make it possible to pay for a Research Secretary for 3 years; if it is accepted, a full application shall be sent to them in May.

- Application is prepared for permission by Högskoleverket (the National Agency for Higher Education) to accept guest researchers from outside EU/EES for longer periods than 3 months.

A couple of reminders:

-  Make sure to mark 26-29 June in your calendar - expect a formal invitation with detailed information well in advance.

-You have probably friends or colleagues whom you think should become Fellows of Strömstad Academy. Why don't you ask them to apply for appointment?

- If you haven't already, please pay your membership fee for 2011 SEK 600:- to plusgiro: 487542-3 or bankgiro: 341-2913; for international payments see www.stromstadakademi.se/sa-kontaktinfo.htm (doesn't apply to honorary professors).

- Our office in Strömstad City Hall is available for Fellows free of charge for shorter periods of undisturbed work; it has overnight possibility; contact Eugen Ungethüm, who is in charge of the office, at eugen.ungethum@netg.se.

- Please report to me when you have published a book, article, conference paper or the like, where you use Strömstad Academy as your address or one of your addresses, so it can be included in our web page under Published.

Antologin

 Redaktionskommittén presenterar här stolt författare och titlar på inkomna bidrag till vår nästa antologi. Det finns fortfarande utrymme för fler bidrag om någon känner sig hågad.

1. Lars Broman: Så föddes idén till Strömstad akademi. 2. Bodil Frisdal: Strömstad Akademi – ett flaggskepp mot framtiden. 3. Ingrid Liljeroth: Vart är vi på väg? 4. Nils. G. Holm: Inre och yttre existensrum. Ett religionspsykologiskt betraktelsesätt.  5. Nils-Göran Areskoug: Konst och Vetenskap i Samspel – en strategisk synergi för framtidens tvärvetenskap? 6. Gunnar Windahl: Psykiatrins kris. 7. Carl Olivestam & Aadu Ott: Den svårfångade hjärnan. 8. Lars Blomberg: Miljögifter. Ursprung, förekomst, effekter samt kemiska och biologiska metoder för att studera dem. 9. Eugen Ungethum: En reflektion av atmosfärens betydelse för vår livsmiljö. 10. Gunnar Kullenberg: The ocean and human security: reflections on the need of governance. 11. Per Sigurd Agrell: Djurö: dynamik och dvala. 12. Mariana back & Lars Broman: Astronomisk enkätundersökning.

Ott’s Spot

Från Havamal till Björklund. 

Minns från skoltiden några av Havamals visdomsord: "Bättre börda bär ingen än mycket vishet."  Genom tiderna har synen på kunskap, information och lärande varierat. En gång i tiden var en av dödssynderan curiositas, nyfikenhet. Nu anses forskande, nyfikenhet på naturens inneboende potential, vara det som, via tekniken, kan stimulera näringslivet. Man kanske dock måste betänka att, som Harry Martinson konstaterar, forskaren har brutit ett av naturens insegel och genom sin nyfikenhet släppt loss anden i flaskan, atomkraften. Är människan ansvarig nog för detta? Martinsons dikt Uranium är ett memento där " ett intellekt skilt från känslan" leder till att Fenrisulven släpps lös.

I Högskoleverkets under hösten bedrivna bedömning av utdelning av examenstillstånd till lärosäten i landet betonades vikten av ämnesdidaktik och forskningsanknytning. Dvs av pedagogiska ämneskunskaper och forskning. Direktiv från utbildningsministern leder till att skutan med lärare gör en tvärgir, från en skola där lärarna förutsätts vara gemytliga till att bli ämneskunniga.

 DN´s nätupplaga 2011-02-09 hade en artikel "På chefskurs med Kafka". Kort sagt: Fortbildningssugna chefer delades upp i två grupper: Kontrollgruppen körde en förväntad kurs där cheferna behandlade förväntade frågor. Den andra gruppen stängdes under kurstillfällena in i ett mörkt rum och utsattes för provocerande musik och bildspel och ingen yttre styrning. Båda grupperna träffades under ett antal tillfällen.

I utvärderingen framhöll kontrollgruppen att de var nöjda med kursen. Utlåtandena från experimentgruppen var lite mer skiftande. Det intressanta framkom emellertid när blodprov togs på cheferna och man studerade nivåer av hormonet DHEA-S som liksom är ett tecken på själva livsgnistan. I kontrollgruppen märktes inget anmärkningsvärt.

I experimentgruppen fann man genomgående förhöjningar av hormonet - dvs tecken på förhöjd livsglädje. Inte nog med detta - en tid efteråt visade även deras underställda medarbetare sådana tecken. Dvs den märkliga psykiska påverkan som cheferna utsatts för påverkade tydligen även medarbetarnas binjurar. 

Det finns kanske anledning att påminna om Odyssevs trogna maka Penelope som varje natt rev upp sin väv - för att börja på nytt nästa dag. Vi kanske måste riva upp våra föreställningar emellanåt för att börja på ny kula? Senecas tidlösa konstaterande att:

"Man lär sig inte för livet, utan för skolan" känns aktuellt.

Sensmoralen av dessa exempel får läsaren dra: "The reader is the writer of the text." som Bruno Latour framhöll.

Dvs: Där texten tar slut tar tankarna vid.

Allla hjärtans dag den 14 februari i Nådens År 2011

Aadu Ott

Kunskap och information. Några reflektioner med anledning av Sven-Eric Liedmans bok ”Hets: en bok om skolan”.

I den nyutkomna och högintressanta boken ”Hets: en bok om skolan” betonar idéhistorikern och debattören Sven-Eric Liedman processer över tid (’att lära sig måste få ta tid’) och en åtskillnad mellan begreppen information och kunskap. Exempelvis avslöjar bruket av uttrycket ”kunskapsinhämtning” ett förtingligande av processer. Kunskap är en vara eller ett paket eller en bok som skall ’inhämtas’ och som eleven senare ’levererar’ eller återlämnar på prov och tester d v s vägs och mäts för att se om något försvunnit på vägen. Liedmans bok inspirerar till en fördjupning av processperspektivet då det är så illa uppmärksammat i skoldebatten. Jag skall här ge ett kort exempel på hur en sådan fördjupning kan se ut.

 Vi kan tänka oss kunskap som en produkt eller ett utfall av kognitiva operationer som perception och slutledning. Men det finns givetvis inget utfall som är avskilt från process: det förra är bara slutfasen i en sekvens av händelser. När kunskap är förvärvad utgörs den av en kollektion hjärnprocesser eller en disposition att spela upp dem. Även om vi inte kan frigöra utfallet (kunskap) från den motsvarande processen (kognition) kan vi särskilja dem.

Dessutom kan vi för olika syften låtsas att kognitiva processer har ett överförbart ”innehåll” som kan kommuniceras till andra hjärnor eller ges yttre gestalt i artefakt typ inskriptioner eller videoband. Det finns dock inget sådant innehåll och viktigast av allt, ingen sådan överföring. Att tillägna sig kunskap är att lära sig någonting d v s genomgå en viss hjärnprocess och inte detsamma som att införliva en bok eller någon annan handelsvara. På samma sätt är inte utbyte av information detsamma som att byta varor utan är interaktion med andra människor eller djur så att varje part frammanar vissa inlärningsprocesser i den andres hjärna.

Hur förhåller sig då kunskap till information? Problemet är att ’information’ brukas på olika sätt i samtida vetenskap och talspråk. Filosofer har identifierat minst sju olika sätt:

1) information = mening (semantisk information)

2) information = strukturen hos det genetiska materialet (genetiska ”information”)

3) information = signal

4) information = budskap framburet av en pulskodad signal

5) information = kvantitet information framburen av en signal i ett system

 6) information = kunskap

7) information = kommunikation av information punkt 6 (kunskap) via socialt beteende (t ex tal) inbegripande en signal (information enligt punkt 3). Tyvärr sammanblandas ofta dessa innebörder och därför är det viktigt att hålla isär dem och förstå hur de är relaterade till varandra.

Många talar om informationsprocessande när vi menar hjärnprocesser. Informationsteori (Shannon & Weaver) kan exempelvis bara tillämpas på budskap fortplantade via stimmiga kanaler likt telenät. En viktig skillnad mellan ett telefonnätverk och ett nervsystem är emellertid denna. Medan det förra överför budskap som kan vara förvrängda av brus längs kanalen, så överför nervsystemet signaler som kan bli till budskap (information) när de processas i de högre centra.  Signalerna som fortplantar sig längs en nervbana bär ingalunda på några definitiva budskap. Orsaken är att effekten av en nervsignal på dess måltavla beror kritiskt av typen och tillståndet hos den senare – någonting som ”sändaren” omöjligen kan förutse. För att uttrycka det antropomorft : budbäraren överlämnar det budskap som dess adressat önskar höra. Det är alltså omöjligt att uppsnappa ett ”nervbudskap” på halva vägen med hjälp av avlyssning av signalen”.

 I varseblivningstermer är det hjärnan som talar om för ögat vad som är därute och inte tvärtom.

Mitt budskap är att diskussionen om skolans problem och dess pedagogik måste vara multidisciplinär eller systemisk till sin natur. I detta korta inlägg har jag betonat neuropsykologiska rön och vikten av klara begrepp och definitioner hämtade från filosofin.

Gunnar Windahl

Bokanmälningar

Under denna rubrik kan akademins medlemmar informera om nyutkomna och egenproducerade artiklar och böcker.

Strax före jul 2010 utkom två böcker av akademins medlemmar:

Olivestam, Carl, E. & Ott, Aadu: När hjärnan får bestämma. Om undervisning och lärande: Inflytelserika didaktiska traditioner; Nyorienterande neurodidaktik. Remus förlag 2010.

Boken distribueras av Läromedia, www.läromedia.se och finns hos nätbokhandlarna.

Bokens baksidestext lyfter fram att forskningen håller på att revolutionera vår förståelse av den mänskliga hjärnans funktion. Behavioristerna uppfattade en gång i tiden hjärnan som en stängd låda, men den lådan står nu öppen – något som kommer att få stora konsekvenser också på det pedagogiska området. När hjärnan får bestämma presenterar den nya neuroforskningen och dess pedagogiska tillämpningar inom det som kallas neurodidaktik. Bokens båda författare diskuterar neurodidaktikens förhållande till de etablerade teoribildningarna inom pedagogik och till det inom förskola och skola gängse pedagogiska förhållningssättet. De argumenterar, skulle man en smula tillspetsat kunna säga, för ingenting mindre än en neurodidaktisk revolution.

Ott, Aadu: Låt hjärnan va´me´…! Utmana det etablerade – Utforska det okända!

Tankespinneriet 2010.

Boken kan beställas av författaren, Båtsmansv. 11, 433 64 Sävedalen.

Bokens baksidestext beskriver hur texten bygger på en fortlöpande dialog mellan en företrädare för ”lärande på hjärnans villkor” och en opponent. Genom ”intervjuer” med framstående forskare inom neurovetenskap och utbildningsvetenskap vidgas perspektivet på hjärna och lärande.  Tyngdpunkten läggas på studiet av hur opponentens åsikter går från avståndstagande till bejakande av teorierna om lärande på hjärnans villkor. Låt hjärnan va´me´…! Är en spännande odyssé där bokens resenär, Albert, med hjärnan som medpassagerare leder oss till nya platser, outforskade kontexter och nya insikter.