Aktuellt från Strömstad akademi: Nr 7 2010

 

Redaktörens ruta:

 

Strömstad akademi har uppnått stjärnstatus här i Bohuslän. Höstmörkret lystes häromdagen upp av Lars Bromans populärvetenskapliga föreläsning om kosmos tillblivelse och tidsskalor inför en hänförd publik på Strömstad Gymnasium. Detta skedde i samband med att Lars skänkt sitt planetarium Stella Nova till gymnasiet. Eugen och jag som var närvarande från akademin påmindes om vilken utomordentlig viktig uppgift vår akademi har att förläna kunnande och vetande till allmänheten.

På tal om höstmörker har jag parallelläst två nyutkomna böcker den senaste veckan. Svenska universitet – lärdomsborgar eller politiska instrument författad av Bo Sundqvist och The death and life of the great American school system av Diane Ravitch.

 Sundqvist är seniorprofessor i fysik och har tidigare varit rektor vid Uppsala universitet.  Diane Ravitch är research professor of education at New York University. Böckerna har starka beröringspunkter som speglar en i mina ögon skrämmande utveckling inom utbildningsväsendet. Sundqvist pekar på hur universiteten används i ökande utsträckning som politiska instrument för att uppnå kortsiktiga ekonomisk tillväxtmål på en globaliserad marknad. För att citera författaren: ”Om staten lägger för stor vikt vid denna kortsiktiga roll för universiteten så kan det universiteten är riktigt bra på, framförallt mycket längsiktig icke styrd kunskapsutveckling, gå förlorad”. Då kostnaderna har rusat i höjden (bl. a. på grund av ökad elevtillströmning) har detta lett till naturliga krav på redovisning av hur universiteten använder tilldelade medel har detta lett till system för effektivisering efter modell från företagsvärlden och ibland önskemål om mera företagslika ledningsformer. Sundqvist skriver: ”Att tro att universiteten har en entydig produkt vars kvalitet kan mätas i produktionssiffror är ett olyckligt missförstånd bland ambitiösa politiker och tjänstemän (ibland med stöd av nationalekonomer utbildade av universiteten) som ansvarar för statens finanser”.

En än dystrare framställning är Ravitchs redogörelse för hur det amerikanska skolväsendet ter sig idag. Privatskolor och charterskolor breder ut sig i snabb takt på bekostnad av public schools. Det amerikanska näringslivet står modell med företagslika redovisningsnormer (accountability). Utfallet på multiple-choice test (läsning och matematik) vid varje terminsslut avgör såväl elevens som lärarnas och skolans framtid (belöning och bestraffning). Detta har lett till att en stor del av tiden i skolan avsätts till ”test-prep”. Eleverna blir suveräna på att besvara frågor på multiple-choice test men saknar kunskaper i kärnämnena som sådana. Mål och medel byter plats. Eleverna får nästan ingen undervisning i historia, vetenskap, geografi och humaniora.

Det som förbryllar mig när jag läser dessa böcker är den relativa avsaknaden av en offentlig debatt om vad som pågår i våra utbildningssystem, Jag kommer att tänka på Woody Allens film Annie Hall där en patient beklagar sig inför sin psykiater: ”My brother thinks he is a chicken.” The psychiatrist:” Then why don’t you bring him in?” The patient:” No we can’t, we need the eggs”.

Mot bakgrunden av dessa trender på kunskapsmarknaden framträder Strömstad Akademi som nödvändig och som vi skall vara mycket rädda om och försöka utveckla med all kraft. Det innebär också att vi måste ha en kontinuerlig kontakt – inte bara under några dagar i juni. Vi måste ställa oss frågan vad vi vill med vår akademi och det kan ske i diskussioner och debatt via våra ordbehandlare. Vår tvärvetenskapliga akademi lämpar sig utomordentligt väl för en diskussion om exempelvis klimathotet. Detta ämne löper tvärs alla nivåer från fysiken till samhällsvetenskap och kan bara tacklas systemiskt. Klimatfrågan är av stort intresse för allmänheten som ofta uttrycker förvirring över vad de läser gällande olika uppfattningar och åsikter i dagspressen. Uttalanden som detta av en Tea Party-kandidat i mellanårsvalet i USA är ett typexempel och kunde likaväl ha yttrats i vårt land. Han skriver apropå den globala uppvärmningen: ”I think it’s far more likely that it’s just sunspot activity, or something just in the geologic eons of time where we have changes in the climate” (New York Review of Books). För att bedöma detta uttalande måste man givetvis känna till att naturliga klimatvariationer lämnar efter sig olika mönster och spår än uppvärmning orsakad av växthusgaser. De viktigaste inbegriper två delar av vår atmosfär: troposfären, den varma filten närmast jordytan och stratosfären, den tunnare och kallare ovanför. Fysiken talar om för oss att om solen orsakade den globala uppvärmningen – som vi sett vissa skeptiker fortfarande insisterar – skall vi förvänta oss att både troposfären och stratosfären är varma, då värmen kommer in i atmosfären från yttre rymden. Men om uppvärmningen orsakas av växthusgaser avgivna från jordytan och huvudsakligen fångna i den lägre atmosfären, då bör vi förvänta oss att troposfären är varm men att stratosfären är kall. Forskare (Santer et al) har visat att troposfären blir varmare medan stratosfären blir kallare. Det här känner ni givetvis till, kära ledamöter – jag nämner det inte för att visa att en psykolog kan undervisa i fysik, utan för att visa vad lite relevant information kan göra för skillnad för den oinvigde.

Gunnar Windahl, gunnarwindahl@hotmail.com  

 

 

Rektor Lars Broman har ordet:

 

Dear Academy Fellows!

 

My letter to you contains both information and requests, but I'll start with the former:

 

The Academy Board met on 9 November and the minutes are found elsewhere in this newsletter. Here are some of the decisions in short:

 - The board elected Sven Erik Skønberg as our new prorector after Carl Olivestam.

 - Next year's summer activities will be one day earlier than previously decided. The 2011 Science Fest will take place Sunday 26 June to Monday 27 June, and the Academic Festival will be Tuesday 28 June to Wednesday 29 June. Fellows are cordially invited to attend both events - please note the dates at once in your new 2011 almanac.

 - The present task group members are given in the minutes - please check that you agree. The group coordinator's name is underlined and he will contact you shortly, but members are of course welcome to contact him directly.

 - The 2011 Anthology will be published in the late spring and it's provisional title is External and Internal Environment. Manuscript deadline date is set to 10 January 2011 and Fellows are invited to send their contributions of no more than 10 pages in Scandinavian or English.

 

The city of Strömstad has received a planetarium as a donation from Strömstad Academy, and the Stella Nova Planetarium was inaugurated at Strömstad senior highschool on the evening of 8 November. It was a very nice event with some 40 guests treated with brass band music, sandwiches and cider, a lecture "Great Cosmos" by me, inauguration with band cutting by Rector Ola Nilsson, and finally a live show in the planetarium with a presentation of stars and constellations followed by a nice Q&A session.

 

Two regional events are planned: First a meeting of fellows in Lund on 26 February with an afternoon of discussions about the strategy of the Academy followed by a dinner. Second, a 2-day seminar in Stockholm 31 March to 1 April. Invitations will be sent out, but if you would be interested in attending, mark your calendar with the dates.

 

Every fellow is entitled to use our office in Strömstad City Hall, with good working space and possibility to sleep over. Contact Eugen Ungethüm at eugen.ungethum@netg.se for information and booking.

 

Whenever you publish something or present a paper at a conference, please send me a note (soon Georg will take over this responsibility) and I will add the information to the Academy web site www.stromstadakademi.se. The site is also open for publication of R&D papers, debate letters and news related to fellows; again, send it to me. You can write in Scandinavian or in English.

 

Still several of you haven't sent me information about yourself for inclusion in the Fellows section of the Academy web site. Please do so in the not-to-distant future.

 

Soon there is a new year and with it time to pay your yearly membership fee, which is SEK 600:- for 2011 including a copy of the 2011 Anthology sent to you. Talking about the Anthology: Some recent Fellows have not yet received their 2010 Anthology, but plans are to send them to you within the next two weeks. If you would like to buy extra copies, send a note to Mariana Back at mariana.back@stromstadakademi.se, who will send them to you. The cost is SEK 150:- each plus postage 50:- per package.

 

Best regards, Lasse.

 

 

 

Styrelseprotokoll 9/11 samt en självpresentation av vår nye prorektor (Bilaga)

 

 

Reminder: Anthology 2011

 

We in the project team want to remind all academy members of our planned anthology”Inner and Outer Reality” (Inre och Yttre Verklighet). The title is deliberately broad and ought to inspire your inner creative wor(l)ds and inventive skills. You don’t need to write in Swedish but then English is preferable. Deadline for the manuscripts is January 10th 2011. Please, send your script by e-mail to gunnarwindahl@hotmail.com    

 

Aadu Ott funderar:

 

Dagens tänk: Många strävar efter att bygga sitt eget kosmos eller universum där deras egna regler skall gälla. Alltifrån Hitler med sitt NSDAP, grundare av storföretag, populärförfattare med sitt persongalleri eller dokusåpaförfattare med sina marionetter. Eller pedagoger med sin saliggörande lära och sina troende proselyter. Grundregeln: "Non salvation ex iglesia" - Ingen frälsning utanför kyrkan! Undrar om inte fundamentalism är en av de verkliga dödssynderna? Sen kan man ställa frågan: Varför? Och få många "politiskt inkorrekta svar". Man hamnar lätt i blåsväder om man dristar sig till att verkligen tänka längre än vad tidningsdebatt och andra personer tillåter. Orwell skrev i 1984: Tankebrott medför inte döden - tankebrott är döden...

Ja, det var några associationer som inte hör till frågan som Du ställde om bidrag till Nyhetsbrevet. Men det är tankar som den ostyriga implicita hjärnan kläcker under sömnen. Då kan man tyvärr inte övervaka dess verksamhet tillräckligt noga med sina, annars vältränade, tankepoliser. Men ändå, kanske är just sådana tankar de mest värdefulla som hjärnan, kallad för universums mest invecklade maskin, kan frambringa? Det är tankar som höjer människan över och skiljer henne från de övriga däggdjuren. Men betänk såväl det öde som Sokrates gick till mötes då han ville vara som "en stingande hästfluga" på den häst som kallades för Athen. Eller filosofen Seneca som konstaterade "Man lär sig för skolan och inte för livet!" Ett klarsynt odödligt konstaterande som kostade honom livet, på order av hans tidigare elev. Nero.

 

Övrigt:

 

Hur kan vi utveckla kontoret på ett sätt som gagnar Akademins utveckling i olika riktningar och på olika nivåer? En mailväxling mellan Lars Broman och Eugen Üngethum.

 

Eugen: Vad sägs om ett litet bibliotek, där alla ledamöter kan lämna bidrag i form av doktorsavhandlingar, populär publikationer eller djupsinniga skrifter eller något av tvärvetenskapligt tänkande- en pool.

 

Lars: tanken finns att vi skall bygga upp ett sådant bibliotek i vårt kontor. En liten början finns, men någon borde uppmana ledamöter att bidra. Skulle du kunna skriva något och skicka till nyhetsbrevet?

 

Eugen: Ja, det kan väl se ut så här ”Gunnar, du kan väl skriva några uppmuntrande rader till medlemmarna att plocka fram dels akademiska alster och dels till allmänheten anpassade skrifter. Jag tror att det i den moderna teknologiska världen är nödvändigt med humanistisk, social och historisk bildning och bakgrundsbeskrivningar”.

 

Eugen: En ”pool” ur vilken vi (i samråd) kan ta delar för publikationer i media eller så. Jag tror att det inte är någon nackdel att skriva om akademin i lite olika sammanhang.

 

Lars: Du behöver lägga ut texten lite mera om detta förslag. Vad t ex bör vara med utöver det som finns på vår hemsida? Var bör poolen finnas - på vår hemsida?

 

Eugen: Med ”pool” menar jag en samling av skrifter, publikationer, avhandlingar, tidningsartiklar mm – när det strömmar in skrifter av detta slag (förhoppningsvis)så kan vi gemensamt ordna dem – stöpa dessa i någon lämplig form som är användbart för tillämpning. Tillämpning/användning för föredrag, studiecirklar, kortare kurser. Den sammanlagda/tvärämnesmässiga kunskapsresursen är ju hög i Strömstad Akademin. Den bör utnyttjas så bra som möjligt. Därutöver krävs praktiskt arbete i studiecirklar, föredragsserier, besök på företag och skolor, kommunen, gränsöverskridande, Norge, Kosterhavet mm – detta är självfallet insatskrävande. Men om man håller det hela på en nivå riktad till allmänheten och kryddat med praktiska tillämpningar så kan det hela vara realistiskt

 

Lars: Det här är viktigt kanske skulle du kontakta Sven Erik Skønberg som håller i vårt arbete med strategifrågor. Spridande av populär vetenskap är tänkt att ske under den vetenskapsfestival som vi håller på och skapar (med blygsam start i år). Vi bör också ställa oss till förfogande för gymnasiet i Strömstad; jag kommer att prata om kosmologi 8/11. Kan du tänka dig hålla en populärvetenskaplig föreläsning på gymnasiet? Tycker du att det vore en bra idé att erbjuda gymnasiet några föreläsningar varje år med olika teman och av olika ledamöter?

 

Eugen: Jag kan tänka mig att bidra med föreläsningar/bidrag om utvalda (för allmänheten spännande) ämnen på lämplig nivå. Intresset hos allmänheten för kopplingar i natur(vetenskapliga)fenomen kan väckas med intressanta föredrag – sedan kan olika tillvägagångssätt tillämpas på helt andra områden, som exempelvis samhällsstruktur mm. Man skulle kunna sammanfatta den naturvetenskapliga delen så här: Naturlagar och naturfenomen ’utan tensorer’.

Om man sedan kan slå en bro mellan svårbegripliga naturlagar (översätta naturlagar till vanligt språk) och humanistiska synsätt och historisk utvecklingar (episodiska kedjor) och varför vissa upptäckter har gjorts så ligger detta i linje med ’public understanding’ – eller har jag fel?

 

Lars: Detta låter intressant så jag ber dig utveckla tanken närmare.

 

Eugen: Fysik och matematik är för många unga och även äldre ett område som de inte fått något grepp om därför att de inte kan lära sig hantera de matematiska verktygen. Många blir ’utslagna’ från början. Ett sätt att möta detta bekanta fenomen är att lära ut fysiken/kemin mm utan större matematiska inslag. Med andra ord: man kan väcka den i varje människa befintliga känslan för naturliga fenomen. Ofta är det så här: När ’känslan för fysiken’ infunnit sig – blir den matematiska delen lättare – för många.

 

 

Eugen Üngethum om utbildning i klimatfrågor

 

A.   Ett föredrag som jag höll i början av året blev mycket uppskattat – Jag tror att många medlemmar i akademin kan bidra med intressanta presentationer av sina resp. områden. Mitt föredrag hade följande tema:

Annonsen i STNB - 2010-05-15 - var utformad så här:

Luften - vårt viktigaste livsmedel.

Eugen Ungethum, före detta Förste fysiker vid Yrkesmedicinskt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om luftens sammansättning och hur det kopplas till klimatet och medicinska frågeställningar.

 EkoPark tisdagen den 18 maj kl.19.00 Ett samarrangemang mellan Studieförbundet Vuxenskolan och EkoParken - Strömstads Kommun

BJag har även skrivit ett kompendium med titeln

Atmosfärfysik och Klimatologi - En översikt

Ursprungligen författat för Vuxenskolan, studieförbunden och för cirkelverksamhet:

I kompendiet behandlas atmosfärens fysikaliska och kemiska processer på ett lätt begripligt sätt. Grundläggande för presentationen är: Atmosfären är ett gigantisk termodynamisk och elektrodynamisk system – med ständigt pågående processer i makro och mikroskalor i tid och rum.

 Naturliga och artificiella delprocesser interagerar numera i allt högre grad – vilket är ett högaktuellt ämne i klimatsammanhang.

Inomhusklimatologin är ett annat högaktuellt område som sammanbinder tekniska områden som VVS, byggnadsmaterial, arbetsredskapen i olika miljöer osv med människors hälsa i sina arbets- och boendemiljöer,

Min erfarenhet är att allmänheten/studieförbunden mm efterlyser lättbegripliga föredrag och presentationer av svåra ämnen – här kan Strömstad Akademin göra en insats.

Nyutkommen litteratur

 

A.   Skrifter författade av akademins medlemmar:

 Per Sigurd Agrell har färdigställt en syntes av kapitlet ”Lobbyism som risk” publicerad i Akademins Antologi 2010. Syntesen skrevs för en konferens i Projectique på högskolan ESTIA i franska Baskien. Syntesen finns som bilaga till detta brev

 

B. Aktuell litteratur som behandlar klimatfrågan:

Storms of My Grandchildren: The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity av James Hansen, Bloomsbury Press, New York, 2009.

Science as a Contact Sport: Inside the battle to save Eart’s climate av Stephan H. Schneider. National Geographic Society, Washington, DC, 2009.

Merchants of Doubt: How a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming av Naomi Oreskes & Erik M. Conway. Bloomsbury Press, New York, 2010

     

Tidskriften Skeptical Inquirer har i en serie nummer (vol. 34, no. 2-6) innehållit relevanta artiklar och en livlig debatt mellan forskare och lekmän om den globala uppvärmningen.