Aktuellt från Strömstad akademi: Nr 21

31 augusti 2013

 

Redaktörens ruta

 

Ärade ledamöter!

 

Denna vackra sommar har kanske inte i första hand stimulerat frontalloben utan mer affektnära regioner i vår hjärna. Men nu stundar kognitionernas återkomst. I detta korta nyhetsbrev informer vår rektor om olika viktiga händelser och begivenheter under den kommande hösten.

När jag ser ut över världen denna sensommar undrar jag om alla ansträngningar och forskningsrön inom samhällsvetenskap, psykologi, politisk filosofi, historia varit förgäves. Vansinnet i Syrien och Irak, Egyptens kollaps, den tilltagande främlingsfientligheten i Europa pekar tyvärr på detta. Vi tycks också bli avtrubbade och habituerar till eländet. De fasansfulla tidningsrubrikera väcker inte längre det limbiska systemet i våra hjärnor.i någon högre grad. Modern affektpsykologi visar att affekten intresse är lättuttröttbar men också att obehagliga känslor undergräver intressefokus. Filmmakaren Stanley Kubricks rubrik "Eyes wide shut" fångar väl vårt predikament. Tillvänjning och avvärjning är ett försåtligt tandempar.     

I och med detta nyhetsbrev tar jag farväl av redaktörskapet och överlämnar det i trygga händer hos Georg Granér. Jag tackar för  uppmärksamheten - det har varit ett nöje och en utmaning att försöka nå er alla i cyberrymden. Tack!

 

Från er rektor/From your Vice Chancellor 

5-årsjubileum/5-year Anniversary of Strömstad Academy on 10 September

Nu i september fyller Strömstad akademi 5 år. Den 10 september 2008 träffades fyra akademiker och två representanter för Strömstads kommun på Restaurang Laholmen och beslutade bilda Strömstad akademi. Vi beslutade om organisationsform – ideell förening – stadgar och medlemsavgift. Större firande sparar vi till akademins 10-årsdag, men på 5-årsdagen bjuds ledamöter in till subskriberad lunch på fyra olika håll i landet, i Falun, Lund, Stockholm och – naturligtvis! – i Strömstad. Inbjudan har gått ut till närboende, men du som kan tänka dig att resa är minst lika välkommen. Här är luncherna: I Falun kl 1200 på Yrkesakademins restaurang (i hörnet Trotzg/Magasinsg); anmälan senast 5/9 till Erik Eriksson, eek@du.se. I Lund kl 1300 på Restaurang Godset, Bangatan 3-5; anmälan senast 8/9 till marta.rosenlind@telia.com. I Stockholm i Kaknästornet kl 13 (100:- exkl dryck); anmälan senast 8/9 till mariana.back@tekniskamuseet.se. I Strömstad på Restaurang Skagerack, Strandpromenaden, kl 12 (95:-); anmälan senast 8/9 till sven.moosberg@stromstad.se. Välkomna! 

Symposium för vetenskaplig allmänbildning i Trollhättan
Symposium for Public Understanding of Science in Trollhättan 27 September

I anslutning till 5-årsjubileet anordnar Strömstad akademi tillsammans med Högskolan Väst Symposiet för vetenskaplig allmänbildning 27 september kl 10-17 på Högskolan Väst, sal C118. Från akademin medverkar Mariana Back, Anders Gustavsson, Erik Hofrén och Aadu Ott som föreläsare, samt Lars Broman som moderator för den avslutande debatten. Komplett program finns på hemsidan, www.stromstadakademi.se/Symposium_27_sept-13.pdf. Förhandsanmälan: Skicka namn, titel, adress och mejladress till Britt-Marie Ringblom, britt-marie.ringblom@hv.se, senast 16/9. Viktigt i synnerhet om du vill äta lunch och ha eftermiddagsfika. Deltagande i symposiet är gratis, lunch till självkostnadspris.

     Det finns utrymme i programmet för 1-2 ytterligare presentationer à 15 min. Om du vill medverka, kontakta genast mig, lars.broman@stromstadakademi.se, med rubrik och 2-3 raders sammanfattning. 

Strömstad akademiledamöterna Tara Kandpal och Lars Broman håller ett högre seminarium på Centrum för solenergiforskning, Högskolan Dalarna i BC-salen i Borlänge 23/10 kl 1300-1430. Rubrik: Renewable Energy Education. Seminariet är öppet för alla intresserade.

Strömstad akademiledamotenTorsten Rönnerstrand håller ett högre seminarium på Högskolan Dalarna 3/12 1530-1700 och föreläser på Dalarnas museum 4/12 1900-2030. Program kommer med nästa nyhetsbrev

Barnbarnens århundrade/The Century of our Grandchildren

Projektet Barnbarnens århundrade befinner sig än så länge i en uppstartsfas. Ett 30-tal av er som svarade på enkäten i juni uttryckte intresse att delta, men alla ledamöter är förstås välkomna att medverka med framtidsbeskrivningar i text och som deltagare i den konferens som planeras hösten 2014. I förra nyhetsbrevet (finns på hemsidan, www.stromstadakademi.se/nyhetsbrev-20.html) skrev jag en text om projektet; har du inte redan läst den så passa på nu. Strömstads Tidning och Miljömagasinet har också skrivit om projektet, och en artikel är på gång i Universitetsläraren i september. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev. 
     A description of the project in English is on its way, since I will present it during the Nordic Planetarium Conference in Tartu, Estonia 6-8 September.

Styrelsen sammanträder 16 november i Göteborg/ Our Board Meets 16/11

Skriv gärna till mig om det är något särskilt du vill att vi ska ta upp då.

 Mvh/Lasse.