Aktuellt från Strömstad akademi Nr 12, 3/9 2012

 

 

Redaktörens ruta

 

Bästa ledamöter,

 

Jag skulle vilja korrigera vår ärade rektors påstående nedan att den svenska sommaren går över i höst – nej, den övergår i mer höst. Åtminstone är det så i norra Bohuslän där jag bor. Allting är sent i trädgård och växthus. Min mor lärde mig att man skulle prata med sina blommor och krukväxter för att de skulle må bra och växa. Jag har tillämpat detta tillvägagångssätt på tomaterna i växthuset genom att skrika otidigheter för att de skall rodna, men de förblev gröna under hela juli månad. Nåväl, vår akademi har ett eget klimat och behöver inte bekymra sig om det utanför. Att klimatet i akademin är gött framgick på vetenskapsfesten och på Strömstad gymnasium. Men nu skall vi gå vidare för att vidmakthålla en gynnsam växthuseffekt. Men då tarvas kontakt och diskussion vi ledamöter emellan. En utgångspunkt för en sådan diskussion/debatt kunde vår nyutgivna antologi (Bredd och Djup) vara. Den ligger nu på vår hemsida för var och en att bekanta sig med. Uppsatserna är korta och lätt att överblicka och måste rimligen väcka många tankar och frågor hos läsaren. Georg Granér har skapat en blogg som jag hoppas ni känner till (http://stromstadakademi.wordpress.com/). Den lämpar sig väl som diskussionsforum. Även Nyhetsbrevet kan till viss del fylla denna funktion men utkommer kanske för sällan för att kunna upprätthålla ett kontinuerligt tankeutbyte. Låt oss utnyttja denna möjlighet till fördjupad intellektuell samvaro.

Vi ses på Bokmässan!

 

 

 

Message from the Rector

 

Swedish summer is turning into fall and much is happening in Strömstad Academy:

 

I have tended web page a lot – so far only the Swedish page www.stromstadakademi.se. There you can now find the summer’s most important news, the program of the Science Fest 14-15 June, the protocol from the Annual Meeting 27 June, and the program of the Academic Festival 28 June. Several of the presentations during the Festival are included as pdf copies of the powerpoint presentations. All three events plus the excursion to Sydkoster on 29 June were really nice events and quite well attended. My sincere thanks to all of you who participated and especially to you who gave interesting presentations!

 

More on the web page. Next you will find the several new reports of Acta Academiae Stromstadiensis as pdf files. Fellows are encouraged to send manuscripts to AAS Editor Gunnar, gunnar.windahl@stromstadakademi.se. Reports contributed not later than early September will be presented at the Göteborg Book Fair 27-30 September. More about the Book Fair is presented by Aadu in this newsletter.

 

The future appearance of our web page is discussed and worked on, especially by Board members Georg and Markku. Would you be interested in a modern and interactive web page, where e.g. you could directly change and add information about yourself? How it could look like and function is now available at www.stromstadakademi.se/media. Send an email to georg.graner@stromstadakademi.se if you want to register as user and/or have some views on the suggested change.

 

We welcome our latest Fellow Maria Björkroth, Assistant Professor in Museum Science. She has been teaching museum science and science communication in three different universities and is since several years curator at Dalarnas Museum in Falun.

 

On 8 October, we plan an evening seminar and joint dinner in Falun, to which all Fellows and their guests are invited. It follow a Board meeting during the afternoon, and if there are some Fellows who would like to attend also this meeting, you are welcome to do so, but then I want you to contact me before the meeting. Please note the day in your calendar now. A separate invitation will follow in mid-September.

 

Sincerely, Lasse.

 

 

 

Prorektor Bodil Frisdal har ordet

 

Bästa Akademimedlemmar!                                                                                                              

 

Det har nu gått två månader sedan vi träffades i Strömstad på de alltid lika inspirerande dagarna med Vetenskapsfest, Akademisk högtid, trevlig samvaro och stimulerande och givande diskussioner. Flera samtal gick ut på att fundera över akademins framtid och fortsatta utveckling. Många kreativa förslag framkom. Att vara med i Strömstad Akademi är ett ansvar och ett privilegium i det att ingenting är förutbestämt. Hur framtiden kommer att se ut kan ingen med säkerhet veta. En sak som vi dock vet är att utvecklingen på alla områden går starkt framåt. Viktigt är därför att vi alla i Strömstad Akademi strävar efter att så mycket som möjligt befinna oss i nuet och se framåt.

 

Till vår presentation på bokmässan i Göteborg efterlyste Lars Broman som han kallar ”one-liners”. Att i korthet sammanfatta sina idéer och tankar kring Strömstad akademi, idag och i morgon, skulle kunna vara ett sätt att komma varandra närmare och ett sätt att bygga på den fortsätta processen framåt. Av denna anledning fattade styrelsen (2012 06 27) ett beslut om att be Er alla om ett bidrag. Tänk då på att allt är tillåtet! Ingen kan veta säkert, men visioner måste vi ha! 

Nedan följer några definitioner:

 

Strömstad akademi är:

”En akademi med anknytning och samarbete med andra universitet nationellt och internationellt”.  Lars Broman

”En  helt ny akademi oberoende av gamla traditioner och med helhetssynstänkande och lyhördhet för vad som rör sig i tiden och i framtiden”  Bodil Frisdal

”En akademi som förenar Enkelhet och Djup - Humor och Allvar ” Bodil Frisdal

En akademi präglad av Glädje - Gemenskap - Vetenskaplig frihet - oberoende Integritet”. Georg Granér

”En akademi som präglas och ska präglas av akademisk frihet” Sven-Erik Skönberg

”En inre målsättning att göra tillvaron meningsfull för sina ledamöter och en yttre att ge bidrag till en bättre värld med vår akademiska profession. Vad är bättre i det här sammanhanget? Jo det är vad vi kan förklara och försvara som framsteg för varandra”. Per-Sigurd Agrell

 

Det vore trevligt om vi kunde få in ytterligare tankar /visioner från våra övriga ledamöter!… Sänd dem till  mig: bodil.frisdal stromstadakademi.se  så sammanställer jag dem till presentationen på bokmässan i Göteborg  (27-30/9 2012)

Ha en jättefin sensommar!  Mvh Bodil Frisdal

 

 

 

Bok & Bibliotek uppdatering den 29 augusti 2012.

 

Efter planeringsmötet om deltagandet i Bok & Biblioteksmässan den 20 augusti samt mejlkontakter är läget följande:

 

Mässa äger rum torsdag den 27 t.o.m söndag den 30 september.

Tiderna är: Torsdag: 9-18; Fredag:  9-19;  Lördag: 9-18; Söndag: 9-17. 

 

Monternummer är B07:62 och den har ett utmärkt läge nära Forskartorget.

Arean är på 15 kvadratmeter, inkluderande ett litet förråd.

 

Montern omgärdas av en ramp med texten: ULF - undervisning, lärande och forskning. 

Kostnaden för montern delas mellan fem intressenter: Firma B. Kullberg, Tankespinneriet, Lektura, Remus samt Strömstad akademi.

 

Tidsfördelning: Varje intressent har 30 minuter till sin disposition för presentation av sitt material och sin kontakt med intresserade.

 

Schemat börjar kl 10 på torsdag med:

10.00 - 10.30 Firma Kullberg;

1030 - 11.00 Lektura;

11.00 - 11.30: Tid för alla att interagera med besökare och att individuellt besvara frågor och visa sitt material;

 

11.00- 11.30 Remus; 

11.30-12.00 Tankespinneriet;

12.00- 12.30: Tid för alla att interagera med besökare och att individuellt besvara frågor och visa sitt material

 

12.00 - 12.30 Strömstad akademi

12.30- 1300: Tid för alla att interagera med besökare och att individuellt besvara frågor och visa sitt material.

 

Och så vidare under de olika dagarna.

Viktigt är att hålla ramtiderna och måna om att byta vid hel och halvtimme.

 

Annonsering av de olika punkterna i programmet sker med anslag utanför montern.

 

Av kostnadsskäl annonserar vi inte i mässprogrammet. Alla tjänster är extremt dyra på mässan.

 

Under de pass som Strömstad akademi har kan medlemmar presentera egna böcker eller annat tryckt material.

Några medlemmar hjälper till att presentera och informera om akademin och den nytryckta Antologin som presenterar det som akademin kan stå till tjänst med. Vi hade ju en lyckad studiedag på Strömstad gymnasium. det kanske kan upprepas på någon annan skola, som genom vårt deltagande på mässan får kunskap om vår kompetens.

Kontakta Olev Ott om önskade tider för personliga presentationer.

 

Medlemmar betalar själva sitt inträde till mässan, eftersom vi inte har några sponsorer.

Jag tror att ganska många, genom sina kontakter med etablerade förlag, får fribiljetter till inträdet.

 

I montern finns tillgång till dator och dataprojektor.

I ett hörn står en "bokrondell" med vars hjälp några utvalda böcker exponeras.

Det finns en bokhylla vid en vägg. 

Det finns också en högtalaranläggning.

Ett fåtal stolar finns. Det är på grund av utrymmet svårt att ha ett sittande auditorium.

 

Sävedalen den 29 augusti 2012

Aadu Ott

 

 

 

Diskussion om strategi och hemsida

 

Här kommer en inbjudan till att tycka till om vår hemsida. Vi har i dagsläget två parallella system och ni är alla välkomna att jämföra och fundera. Det här är inte tänkt att vara en skönhetstävling, men om du har åsikter om layout är det naturligtvis också välkommet. En grundläggande skillnad mellan systemen är vad du kan göra om du vill få en förändring till stånd. I vårt nuvarande system skickar du ett mail till någon och föreslår, eller kräver, förändringen – sedan är det bara att vänta och se. I det andra systemet kan du göra förändringen själv, på samma sätt som man gör på Wikipedia. Det går naturligtvis att be någon annan att göra förändringen även i det nya systemet – och därefter vänta och se.

 

Det här är inte främst ett teknikbeslut, utan ett policybeslut för Strömstad akademi; "top down" eller "bottom up"? Följ följande länk och gör din röst hörd:

 

http://www.stromstadakademi.se/media/index.php?title=Diskussion_om_strategi_och_hemsida

 

Georg Granér

 

 

 

Ott’s Spot 

 

...från rymden Zanzibar med last av tidens tand...

 

   Jag får en association till ovanstående citat från Harry Martinsons diktepos Aniara när jag tänker på den nystartade skriftserien Acta Stromstadiensis som möjliggör för akademins medlemmar att internt göra en del av sina skrifter tillgängliga för andra medlemmar.

   Det måste finnas väldigt många skriftliga alster som av en eller annan anledning inte publicerats eller också förefallit, ha blivit inaktuella - vilket de i själva verket inte är.

   Du kanske har någon text som i sin nuvarande form inte längre läses, men som Du anser kan ha ett "tidlöst" värde för andra? 

Varför inte omarbeta den lite, exempelvis ge den en ny titel och ett nytt ISBN nummer och publicera den i Acta som en nyutgåva?

   Som exempel har jag själv en samling konferensbidrag som publicerats i en skriftserie från Göteborgs universitet under namnet: "World Wide Workshop in Technology Education. Interaction between Brain, Mind & Artifacts in Museum Contexts."

Det är en bok på 214 sidor som kan få "ett nytt liv" genom att bli tillgänglig i omarbetad form via Acta med den snarlika titeln: "World Wide Workshop in Science Education."

   Textens värde består i att den utgör en sammanfattning och analys av erfarenheter från ett 30 årigt samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet och Deutsches Museum.

   Inom ramen för detta projekt genomfördes 125 veckolånga seminarier i München med lärarstudenter och lärare som fortbildade sig inom vetenskaps- och teknikhistoria samt deltagare från media och museer. Totalt deltog ca 3200 personer

   Projektet ramar vidgades till att även omfatta liknande seminarier till Athen, naturvetenskapens födelse; Rom, den klassiska kulturen; Florens, Renässansen; Paris, den Politiska revolutionen; London, den Industriella revolutionen; rekognosceringar gjordes också i Orlando, framtidsprojektioner och Berlin, en dystopi.

   Materialet, som är uppdelat i tio konferensrapporter som är skrivna på engelska, har presenterats på konferenser som anordnats av ETEN, European Teacher Education Network.

   Med tanke på den arbetsinsats som framställningen av materialet inneburit så känns det inte helt tillfredsställande om det glöms bort. Förhoppningen är att de gjorda erfarenheterna kan komma andra till del. Projektet lever faktiskt vidare med nästa seminarium på hösten 2012. Hur många projekt på något universitet har en livslängd som överstiger 33 år?