Nyhetsbrev 11, 11 juni 2012

 

 

Redaktörens ruta

 

Bästa ledamöter! Vi sänder ut ett litet nyhetsbrev med viktig information i samband med vår vetenskapsfest och den stundande bokmässan i Göteborg.

 

Rector’s message

 

Summer is quickly approaching. On 14-15 June, this year’s Science Fest will be held at Strömstad Gymnasium. Most lecturers are Strömstad Academy Fellows. Everybody is invited to come and listen and discuss and have lunch together with lecturers, Strömstad teachers, and interested citizens of Strömstad.

Next comes our yearly Academic Festival 27-29 June. At the times of writing – early June – 30 attendants have registered, but there is still time to register. There are also some slots left for 15-min presentations. All Fellows should have received an invitation with more information. If you would like some business to be included in the annual meeting 27/6, please send information to me!

We have recently signed a Memorandum of Understanding with Moscow State Pedagogical University, a collaboration that Carl Olivestam has prepared for. Other similar agreements with other institutions are planned.

 

Strömstad Academy now has a Rector´s Chain that has been made by Silver Smith Staffan Nilsson and With Emma Henning´s  Strömstad Academy logotype made in Enamel by Björn Ekedal. This has been made possible by donations from Larry Kazmerski, Sven Moosberg Ltd and Teknoland Ltd, Which cover the cost of the chain.  It will be worn for the first time during our Inauguration Ceremony on the 28 June.

 

Looking forward to meeting several of you in Strömstad this summer!

 

 

Bok- och Biblioteksmässan 

 

Årets Bok - och Biblioteksmässa äger rum torsdagen den 27 t.o.m söndagen den 30 september.

Strömstad akademi är representerad på mässan som delägare i en monter på 12 kvadratmeter, B07:62.

 

Montern delas med fyra andra mindre företag som samverkar under temat ULF, utbildning, lärande och forskning.

Temat täcker förhållandevis väl Strömstad akademis inriktning.

 

Montern har en väl vald placering nära "Forskartorget" och omges av andra montrar med högskoleanknytning.

Det är således ett lämpligt läge för att exponera Strömstad akademi inför en större publik.

Det brukar komma nära 100 000 besökare, fackfolk och allmänhet, totalt under de fyra hektiska dagarna.

 

Den andra augusti har företrädare för de fem intressenterna ett planeringssammanträde i Göteborg.

Det handlar om form på montern och innehåll i densamma. Vi får en helt tom monter och måste bestämma hur den skall utrustas. Det gäller också hur mycket utrymme och tid, vardera av de fem intressenterna får disponera.

Redan i detta skede har vi erfarit  att Mässan, som monopolföretag, kan ta ut mycket höga priser

på sina olika tjänster.  För den intresserade finns aktuella prisuppgifter på Mässans hemsida.

 

Det vore värdefullt om styrelsen för eller medlemmarna i Strömstad akademi till dess, muntligt under våra dagar i Strömstad, eller via mejl till mig eller Olev Ott, framförde önskemål och synpunkter om vårt deltagande

i Bok - och Biblioteksmässan.

 

Sävedalen 7 juni 2012

Aadu Ott

Aadu.Ott@Stromstadakademi.se

 

 

Manus till vår elektroniska rapportserie!

Den som inkommer med bidrag till vår elektroniska rapportserie (ASS) kan delta på bokmässan. Se vår hemsida om rapportserien.

Gunnar Windahl