Strömstad akademis akademiska högtid 24-26 juni 2013
Nu med 15 av presentationerna inlagda som pdf-filer (6/8-13)

 

Alla med intresse för dagens vetenskapliga värld bjuds in till presentationer, kaffe i stadshusets foajé och den årliga högtidliga installationen av nya ledamöter. Lärare, kommunanställda, strömstadbor, turister – ni är alla hjärtligt välkomna! Flertalet presentatörer är professorer och forskare vid Strömstad akademi. Hjärtligt välkomna!

                       Rektor för Strömstad akademi

Program

Fars sal, stadshuset, Strömstad

 

Måndag 24/6

1400-1420 Akademisk högtid i Strömstad 2013

Öppningsanföranden av Strömstads kommunfullmäktiges ordförande Sven Moosberg och Strömstad akademis rektor Lars Broman

 

1420-1520 Energi för 2100-talet

1420   Göran Bryntse, Hållbar energiförsörjning

1440   Ari Lampinen, Utveckling av biogassystem för trafik (hålls på engelska)

1500   Lars Broman, Akademins ukrainska samarbete inom området förnybar energi

 

1530-1700 Diskussion om akademins strategi och arbete närmaste åren

          Inledning av diskussionsledare akademins prorektor Bodil Frisdal varefter Lars Broman
          presenterar projektet Från nu till år 2100, barnbarnens århundrade.

 

Tisdag 25/6

1000-1130 Akademi och samhälle

1000   Lars Broman, Strömstad akademi 5 år, en aktiv akademi

1010   Britt-Marie Ringblom, Samarbete mellan Strömstad akademi och Högskolan Väst:
          Symposium
för vetenskaplig allmänbildning i Trollhättan 27/9-13

1020   Elisabeth Näverå, Samarbete mellan Strömstad akademi och Högskolan Väst:
          Acta Academiae
Stromstadiensis till Digitala Vetenskapliga Arkivet

          genom Högskolan Västs försorg

1030   Aadu Ott, I ORKANENS ÖGA - En konfrontation mellan neurodidaktik och klassisk pedagogik

1050   Carl C Olivestam, Neurodidaktik och skolkritik
1110   Maria Björkrofth, Hunger. Nödår i Dalarna

 

1300-1440 Kognition och vetande

1300   Bodil Jönsson, Uppdrag kunskap

1340   Göran Bryntse, Existensialistisk etik

1400   Erik Eriksson, "Faktion" - likheter och skillnader mellan Günter Wallraff och Stieg Larsson

1420   Mariana Back, Co-creation! om planerna på ny Science centeravdelning på Tekniska museet

 

1440-1510 kaffe i stadshusets foajé (kommunen bjuder)

 

1510-1630 Kropp och själ

1510   Tomas Bergström, TBE: ett för västra Sverige nytt och invasivt virus som kommit för att stanna
                                      - men vad är orsaken?

1530   Peter Fritzell, Ryggvärk i Sverige - vem bestämmer om din kirurgiska behandling?

                               Kvalitetsregister, hälsoekonomi och patientmakt

1550   Marie-Louise Wadenberg, Om Alzheimer-läkemedlet Galantamin/Reminyl’s effekter
                                                på
kognitionsstörning hos råtta

1610   Gunnar Windahl, Kropp-själproblemet inom filosofin och dess relevans för modern psykologi

          och psykiatri               

 

1645-1730 Högtidlig installation av nya ledamöter. Medverkande: Installandi, rektor Lars Broman

                 installator, Aslaug Ott sång, Mariana Back sång och gitarr, Peder Adamsson trumpet.