PROGRAM

 

Onsdag kväll buffé på stadshuset för ledamöter och gäster

 

Akademisk högtid torsdag 28 juni 2012

Understrukna namn: föreläsarens PP-fil finns som åhörarkopia i PDF-format: klicka

 

1000-1130 Populära föredrag av akademiledamöter i Fars sal

Lars Broman: Vilken roll kan Strömstad akademi spela i det omgivande samhället?

Ulf Berg: Från G-klav till autoklav II. Trio i K-dur

Johan Lamm: Presentation av forskningsområdet energihushållning i fysisk planering

Ingrid Liljeroth: Samhällsmönster och forskning i ett längre perspektiv. Vad kan vi bidra med?

 

lunchpaus

 

1300-1430 Populära föredrag av akademiledamöter i Fars sal

Jānis Gedrovics: Läraren som ergonom i klassrummet

Carl Olivestam. Hjärnbruket - Neurodidaktik i lärarpraktik -  Om pannlobsundervisningens

begränsning och lärandets Turning Torso

Marie-Louise Wadenberg: Pharmacological strategies for improved schizophrenia treatment - significance of animal behavioral models

Anders Gustavsson: Folklig religiositet i svensk-norska gränsregioner. En studie av kulturkontakter under 1900-talet

 

1430-1500  Kaffe i Stadshusets foajé.

 

1515-1645 Populära föredrag av akademiledamöter i Fars sal

Kerstin Norén Om Högskolan Väst

Asger Høeg: How do you transform your visitors to a science centre? By using the Gesamt Concept! 

Torsten Rönnerstrand: Strindberg i forskningens ljus

Aadu och Aslaug Ott: Albert och Harry – två vagabonder i kosmos. En jämförande studie av Albert Einsteins och Harry Martinssons liv och verk

 

1645-1730 Högtidlig installation av årets nya akademiledamöter i Fars sal. Sång och fanfarer.

 

1745 Champagne för ledamöter och gäster på stadshusets balkong. Salut av karoliner.

 

1900 Galamiddag på Laholmen för ledamöter och gäster.

 

Fredag förmiddag utflykt till Sydkoster och Kosters trädgårdar.